Der skal

helst være

to vindere

Jeg er den samarbejdspartner, der kan hentes ind ad hoc og med kort varsel, når du ikke selv har HR-juridisk viden og erfaring til rådighed i din virksomhed.

HR-Juristen v/Anne Busk Larsen er en selvstændig konsulentvirksomhed, som yder rådgivning og bistand indenfor personalejuraområdet.

 

Jeg er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2000 og har mere end 10 års erfaring indenfor HR-jura-området.

 

Juraen sætter ofte rammerne for, hvad der er muligt, og hvad der kan og skal gøres. Når det personalejuridiske grundlag er rigtigt, spares mange ressourcer - både penge og tid.

 

Min tilgang til personalejuraen er praktisk og orienteret mod, at driften af virksomheden er det vigtigste. Der kan spares mange penge ved at have det rigtige ansættelsesbrev, ved at svare Arbejdstilsynet korrekt og til tiden, ved at nedbringe sygefraværet eller at have den rigtige personalehåndbog.

 

Dine medarbejdere er et stort aktiv i virksomheden, og med de rigtige kontrakter og aftaler, undgår du ubehagelige overraskelser og unødvendige sager – sager som ofte bliver både besværlige og dyre. Det gavner hverken økonomien eller virksomhedens renomme at have en personale-retssag kørende.

 

Gennem et samarbejde med HR-juristen vil du være bedre forberedt og rustet - både i det daglige og ved personalesager. Jeg kan benyttes både som sparringspartner inden en sags gennemførelse eller ved, at jeg deltager i hele sagen forud, under og efter. Det er helt op til dig og virksomheden.

 

Forhandlinger:

Min tilgang til de personalejuridiske sager er, at der helst skal være to vindere, og ikke en vinder og en taber, som retssager ofte ender med.

En forhandling kan være både i individuelle forhold eller indenfor et bredere aftale-område (se mere under ”ydelser og opgaver”).

 

Jurist – ikke advokat:

Jeg er ikke virksomhedens erstatning for en advokat. Jeg kan være den forebyggende indsats, så en advokat ikke bliver nødvendig, eller behovet for en advokat bliver mindre.

 

Jeg har en erhvervsansvarsforsikring i forhold til min rådgivning af dig, og jeg er underlagt tavshedspligt i alle henseender, når jeg modtager oplysninger og viden om din virksomhed og dine medarbejdere.

 

HR-Juristen

v/Anne Busk Larsen

Kongensgade 31 B, 1.sal

5000 Odense C

 

CVR-nr. 37328383

Se salgs- og leveringsbetingelser her

Tlf. 27 21 08 16

abl@hr-juristen.dk